Parimad teadmised ehitamisest, mille oleme kogunud pikkade aastate ja raske tööga.

Üheksa korda mõtelda

Üheksa korda mõtelda, üks kord teha.

Me mõtleme kõik ehituses vajaliku enne läbi ja alles siis alustame ehitamist.

Mehi ei pea loetama

Mehi ei pea loetama, vaid kaalutama.

Meil ei ole palju töölisi, kuid kõik töömehed on oma ala professionaalid.

Enne ehita kaev

Enne ehita kaev, siis maja.

Nõustame oma kliente enne ehitustegevuse algust ja ka pärast.

Paranda kui paras aeg

Paranda, kui paras aeg.

Meie ei tee rumalid töid, vaid sätime ehituse õigesse järjekorda.

Anname endast parima

Meie meeskonna missiooniks, visiooniks ja väärtusteks on pühenduda pikkaajalisele äriedule, luua  kauakestvat väärtust oma klientidele ja väärtustada oma töötajaid, seeläbi ka oma ettevõtet. Ehitame täiesti ausalt ja vastutustundlikult, et ka tulevased põlvkonnad saaksid tunda rõõmu ja uhkust meie püstitatud hoonetest. 

rehehoone renoveerimistööd

Rehehoone renoveerimistööd said alguse hoone põhjalikust dokumenteerimisest ja projekteerijale vajalike märkmete koostamisest. Nende põhjal teostasid projekteerijad täpsed renoveerimisprojektid ja tööjoonised. Osaliselt vahetati välja alumised palgiread. Vundamendi taastamiseks valasime uue lintvundamendi, kui hoone oli ülesse tõstetud ja toimus alumiste seinapalkide vahetus. Põrandad taastasime vanadest laiadest põrandalaua plankudest. Puitpõrandad õlitasime ökoloogiliselt puhta linaõliga. Puituksed ja aknad on restaureeritud. Uus elektrikaabeldus on paigaldatud palkide sisse. Vanast katusest oli võimalik olude sunnil päästa vaid katusetalad. Uueks katusekatteks on kasutatud selleaegsele hoonele loomulikku rookatust.

Asva Linnuse Puhkeküla

Talu peahoone taastamine

Talu peahoone taastamine toimus hoone esmase vaatluse ja uuringu põhjal. Esmalt teostati seinapalkide ja vundamendi uuring. Uuringust ja tulemustest lähtuvalt koostas projekteerija renoveerimisprojekti. Sainapalgid andsid uuringu põhjal kinnitust et hoone taastamine on mõistlik. Valati uus lintvundament ja vundamendile toetuv palgirida vahetadi välja. Uksed ja akned renoveerisime. Katusest säilitasime katusekarkassi, katusekatte on uus pilliroog.Vanast hoonest säilis veel korstnajalg, millele on laotud vanadest tellistest uus korsten. 

Asva Linnuse Puhkeküla

Põllumajandushoone ehitus

Lüpsilauda projekteerimine algas tootmisskeemi koostamisest ja tellija soovidest lähtuvalt. Algstaadiumis nõustasime taluperemeest ehituseks vajalike teadmistega. Hoone koosneb metallkarkassist, soojustatud soklipaneelidest, seinteks ja katuseks on kasutatud sandwich paneele. Laudahoone on täisautomatiseeritud – astoronaut lüpsirobot, sundventilatsioon Lely süsteem, valgustuse erilahendus, mis soodustab lehmade piimatootmise kogust. 

Valmaotsa Farmer

Katuse ehitus

Kadrina mõisa katuse ehitusel kasutasime projekteerija poolt ettemääratud punast mõisakivi. Sarikad olid mõisal tugevad. Vajalik oli uuendada roovitust ja paigaldasime aluskatte. Katuse läbiviigud – korstnate ümbrused said plekitatud ja tihendatud hermeetikuga. Aitasime oma meistrite nõu ja jõuga jõuda tellijal peasissepääsu projektlahenduseni. Vastavalt projektile ehitasime peasissepääsu juurdeehituse betoonpostidele (sammastele) suursuguse trepi ja varikatuse. Mõisahoone sai esiplaanilt suurepärase vaate.

Kadrina Mõis

Välibasseinide ehitus

Vudila mängumaale ehitasime 740 m² küttega välibasseini ja vooluga jõe. Paigaldasime kõik liumäed ja atraktsioonid. Betoonbasseini alla on paigaldatud täies ulatuses drenaazitorustik. Küttesüsteem basseinidele koosneb katlast ja 100 kW soojusvahetist. Basseinidel on suure võimsusega puhastusjaam. Betoonseinad ja põhi on basseinil voodertatud spetsiaalse PVC kattega, mis tagab meeldiva olemise klientidele. Liumägedele ehitasime puitsõrestikul kandekonstruktsiooni koos treppide ja piiretega.

Vudila mängumaa

tootmishoone ehitus

Uue tootmishoone asukohalt lammutasime eelnevalt vana lauda. Tellija nõustamine projekteerimisfaasis. Projektlahenduses pakutud kannvundament koos soojustatud betoonpaneeliga soklile. Metallkarkass kandevkonstruktsioon koos tuletõkke massvärviga. Välisseinad ja katuslagi PIR sandwich paneelist (paneeliga saavutasime tuletõkkeklassi EI60) Suitsueemaldussüsteem koosneb suitsueemaldus luukidest ja eriautomaatikast. Ventilatsioon on lahendatud targa tuulutuse ja suitsuluukide ühisautomaatikaga. Hoonele on paigaldatud ökonoomne valgustussüsteem ja elektrisüsteem.

Kumalane tootmishoone

Betoonitööd ja aluste ehitus

Trives puidutootmisel teostasime laiaulatusliku ümberehituse. Puidu ladustamise varjualused muutusid ümberehituse käigus tootmishooneteks. Eemaldasime vanad amortiseerunud betoonpõrandad ja teostasime aluste ettevalmistuse uute põrandate valamiseks. Betoonvalu teostatud teraskiudbetooni baasil. Varjualustest säilis ainult kandevkarkass ehk teraskarkass. Paigaldasime sandwich paneelid seina ja katuslaele. Avade täitmine uste ja plastikakendega. Elektri ja ventilatsioon tööd.

Trives tootmishooned

Katuse renoveerimine

Tartu Põllumeeste Liidu maja katuse renoveerimine toimus kiirendatud korras, kuna vana katus oli saavutanud nüüdseks juba piisava ea ja korstnate puhastamise käigus tugevalt kannatada saanud. Eemaldasime ja utiliseerisime vana eterniidi. Paigaldasime vanade tugevate sarikatele uue roovi ja aluskatte. Katuse kattematerjaliks oli tellija soovide kohaselt nüüdisaegne looduslik laineline tsementkiud katusekatteplaat ehk asbestivaba eterniit. Korstende ja katuseläbiviikude kohad plekitasime, lisasime tihendid ja tihendusmastiku.

Tartu Põllumeeste Liit

Vundamedi ehitus ei ole tavaliselt kuigi keeruline, kuid sellest sõltub paljuski hilisem hoone eluiga. Betoonvundamendi hilisem parandamine võib osutuda väga kalliks ja aeganõudvaks. Meie teame kuidas kohe alguses püstitatava hoonele vundament mis saaks korralik ja peaks vastu aastasadu. Oleme ehitanud kõiki levinud vundamendi tüüpe. Lintvundament, plaatvundament, postvundament ja vaivundament, igaühel nendest on oma iseärasused, nõuded ja sobivus hoone tüübile.

Põllumajandushoonete ehitus on toimunud meil läbi heade suhete Tartu Põllumeeste Liiduga. Oleme jõu ja targa nõuga abistanud talunike ja põllumehi ehitusel. Laudad (lüpsilaudad, lihaveiste laudad), sigalad, hobusetallid, kanalad, kalakasvatused, söödahoidlad, kuivatid ja masinakuurid, kõik on meie projektijuhtidele tutavad ehitised. Teame ja tunneme põllumajandushoonete iseärasusi, kuulame eelnevalt  talumeeste erisoove. Oleme leidnud optimaalsed ja kaasaegsed lahendused kõikidele hoonetele.

Kaubandus ja tööstushoonete ehitus toimub Eestis järjest kasvavas tempos. Sellest tulenevalt on ka meie teostatud tööde portfelis omajagu seesuguseid hooneid. Kauplused, müügisaalid ja laod nõuavad juba projekteerimise staadiumis väga selget ettekujutust kuidas hilisemad müügiprotsessid ja kaupade liikumised hakkavad toimuma. Oleme oma koostööpartneriteks valinud ka mitmed 3D visualiseerijad, et anda klientidele võimalikult tõetruu pilt valmivatest hoonetest ja nende sisekujundusest. 

Maja ehitus on kogunud järjest hoogu. Kliendid kellele oleme eelnevalt firmade hooneid ehitanud on hiljem pöördunud ka oma eramute ehituse soovidega meie poole. See näitab tunnustust ja selget rahulolu meie ehituskvaliteedist. Oleme uhked, et oleme saanud ehitada elamuid ja eramajasid oma kauaaegsetele klientidele, keda nüüdseks võime juba pidada oma sõpradeks. Ehituse erinevates etappides tuleb suhelda kõigi pereliikmetega, sellest tekkib edasi juba eriline side uue koduomaniku ja ta perega.

Katuse ehitus hoonele on sama tähtis kui hea vundament, soojapidavad seinad või kaunis vannituba. Kõike seda tuleb teha teadmiste ja suure hoolega. Meie ehitusmehed pööravad igale katusele suurt tähelepanu, olgu see siis lamekatus, sandwich paneelist katus, plekkkatus, kivikatus või isegi unikaalne ja eriline rookatus. Igal katuse ehitusel tuleb täpselt jälgida projekti ja tootjapoolset ettekirjutust. Me ei tee odavaid lahendusi vaid leiame igale kliendile temale sobivaima katuse ja soodsaima hinna.

Kortermajade renoveerimine on toimunud suuresti tänu Euroopa fondidest saadavate toetuste kasvule. Renoveerimisega saavutatakse nüüdseks amordiseerunud ja eelnevate aastakümnete eest ehitatud kehva ehituskvaliteediga korterelamute uus ajajärk. Kuna kõik fondid nõuavad kaasaegsetele kvaliteedinormidele lähtuvaid soojustusnorme, tuleb toetuse saamiseks teostada ehitustööd kõik ettekirjutadud projektidele, milles on täpselt paika pandud soojustus, küttesüsteemid ja ventilatsioonisüsteemid

AASTAT
1
Klienti
1
Objekti
1
ruutmeetrit
1000